Korábbi évek

Korábbi évek:

2015-ben újból megduplázódott az adományozott búza mennyisége: összesen 440 tonna búzát gyűjtöttünk kb. 3000 adományozótól határon innen és túl. Köszönhető volt ez többek között annak, hogy a program ünnepkörei – a búzagyűjtő nap és a kenyérünnep – már szinte minden megyében megrendezésre kerültek. Az őrlés ebben az évben már a korábbi eggyel szemben 20 malomban történt, ennek megfelelően a fuvartávolságok lecsökkentek az adományozotti kör pedig rendkívüli mértékben kibővült: a korábbi évek kedvezményezettjein túl további 109 gyermeksegélyező szervezet részesült lisztadományból. Ezen év további újítása volt az adományozói napok megrendezése minden megyében, sőt határon túl is, ez utóbbinak díszvendége a köztársasági elnök felesége, Dr. Herczegh Anita volt. A 2015-ben sütött Magyarok Kenyere kelesztéséhez a kovászt a vajdasági Bácskatopolya küldte, a szükséges só pedig ebben az évben is az erdélyi Parajdról érkezett.

2011-ben az első évben az ország minden megyéjéből és a külhoni területekről összegyűjtött 10 tonna búza gyűlt össze. Az ebből készült lisztet a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, így 2300 gyermek számára sikerült több hónapra biztosítani a kenyeret.

A pécsi augusz­tus 20-ai ünnepen cipók készültek, melyekhez adomány fejében lehetett hozzájutni. A befolyt összegből a Pécsi Jótékony Nőegylet a „Nekem nincs ebédem” program kere­tében rászoruló gyerekek számára biztosította az iskolai étkeztetést.

2012-ben az első év búza adományait sikerült megduplázni, immáron 20 tonna búzából készült lisztet kaptak Böjte Csaba testvér erdélyi gyermekei, valamint a Pécsi Nőegylet kedvezményezettjei.

2013-ban sikerült komoly együttműködő, támogató partnerként megnyerni a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamarát, ezzel szinte „turbó-fokozatra” kapcsolva a Magyarok Kenyere programot. A búzagyűjtés még szervezettebbé vált, országosan több gyűjtőponton fogadták a gabonát. Ebben az évben 100 tonna búza gyűlt össze.

2014-ben ismét rekordokat döntött a Magyarok Kenyere program: össze­sen csaknem 215 tonna búza érkezett, 420 magyar és 51 ha­táron túli településről. A liszt nagy része ismét a Dévai Szent Ferenc Alapít­ványhoz került, emellett az idei évben egy kárpátaljai gyer­mekotthont is támogatunk: a Nagydobronyi Reformá­tus Irgalmas Szamaritá­nus Gyermekotthon gyermekeit. A határainkon túli adományokon kívül rászoruló honfitársainkon is segítünk: a Bara­nya Megyei Gyermekvédelmi Központ 200 gyermekének is juttatunk lisztet, valamint az Oltalom Karitatív Egyesület rászoruló gyermekei és felnőttei is részesednek a magyar nemzet nagylelkű adományaiból. A 2014-ben sütött kenyerek és cipók kelesztéséhez a kovászt a kárpátaljai Verbőc (Verbőczy István szülőfaluja) küldte, a szükséges pedig az erdélyi Parajdról érkezett.

A program egyik nagy eredménye, hogy 2011 óta az augusztus 20-ai budapesti Szent Jobb Körmenet nagy, 5 kg-os kenyerét is a Magyarok Kenyere programból adjuk, melyet Erdő Péter bíboros áld meg.

A 2014. év újdonsága volt még, hogy megszületett a Magyarok Kenyere dal, melyet Tolcsvay László komponált.