Támogatott szervezetek

2016-ban mintegy 515 tonna búza gyűlt össze, így nagyjából 308 tonna lisztet oszthattunk szét 147 segélyszervezet között. Az adományaink 78 609 rászoruló gyermekhez jutottak el. A Magyarok Kenyere program nagyobb kedvezményezettjei a következők:

DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

A szervezet célja az Erdélyben, nehéz körülmények között élő, sokat nélkülöző gyermekek felkarolása. Mára már mintegy 2200 gyermek nevelkedik az alapítvány valamely otthonában, szeretetteljes, családi légkörben.

ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete, amely ételt és ruhát ad a szükséget szenvedőknek, befogadja a rászorulókat, ügyet intéz az arra képtelenek helyett.

MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT

A 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat Istentől kapott kiváltságnak és emberektől jövő bizalomnak tekinti, hogy eszközül lehet a nehéz helyzetben lévők megsegítésében.

KATOLIKUS KARITÁSZ

A Caritas Hungarica – Katolikus Karitász a Katolikus Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi a jót hazánkban, 800 településen 10 000 önkéntessel.

SZENT ERZSÉBET EGYESÜLET

A marosvásárhelyi Szent Erzsébet Egyesület 18 éve családtípusú lakásokban gondozza, neveli az árva, félárva és szociálisan árva gyerekeket, fiatalokat korhatár nélkül, azzal a céllal, hogy olyan légkörben éljenek, mint a természetes család. Személyre szólóan kapnak felkészítést az önálló életvitelre.

IRGALMAS SAMARITÁNUS REFORMÁTUS GYERMEKOTTHON

Olyan önálló intézmény, amely sérült és nehéz körülmények között élő árva, félárva, rászoruló leánygyermeknek szolgál otthonként. A jelenleg 70 leánygyermeknek otthont adó intézmény szerves része a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek.

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET

Az egyesület célja a rászoruló, társadalom perifériájára jutott embereknek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése.

PÉCSI JÓTÉKONY NŐEGYLET

Forrásaiból tizenhárom iskolában 93 gyermek kap ingyenes iskolai étkeztetést. Az Egyesület örökös védnöke, Mádl Dalma Asszony, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr özvegye.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A humanitárius segítségnyújtás, a nehéz helyzetbe került emberek segítése a Vöröskereszt kiemelt fontosságú feladata napjainkban is.